Lipiec 2017
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Najnowsze Komentarze
  • anor on Zatrucie glikozydami naparstnicyMasakra :) Ja miałam takie zatrucie i bardzo, ale to bardzo cierpiałam. Czułam się fatalnie w czasie tego zatrucia. Jednak obecnie wszystko ze mną w porządku :)
  • Daria on Choroby samoistne i objawoweJa niestety nie mogę mieć dzieci :( Jest mi z tego powodu bardzo smutno. Mam nadzieję, że załapię się na jakiś rewolucyjny przełom w medycynie. Kobieta bez dzieci moim zdaniem

Archive for Lipiec, 2017

Dziedziczenie wpływu na powstawanie guzów

Podawanie przetworów zawierających ciała rujopędne (estrogeny) wywołuje u pewnych typów zwierząt doświadczalnych bujanie komórek mięśniowych, przypominające mięśniaki, co dowodziłoby, że te same czynniki, które wpływają na wzrost mięśniówki macicy, oddziałują również i na powstawanie mięśniaków. Być może jednak, że i zmiany w korelacji hormonalnej, głównie jajnika i przedniego płata przysadki mózgowej, mogą stać się pobudką do czynności „mięśniakotwórczych“.

W wieloletnich dociekaniach nad przyczynami wywołującymi powstawanie mięśniaków macicy brano pod uwagę zmiany anatomiczne w jajnikach kobiet cierpiących na mięśniaki (degeneratio cystica ovarii). Przypisywano też pewną rolę bodźcom natury płciowej (coitus interruplus, masturbatio), stanom długotrwałego przekrwawienia w miednicy małej oraz miejscowym zaburzeniom w krążeniu krwi.

Mimo spostrzeganych wielokrotnie przypadków występowania mięśniaków macicy u kobiet należących do jednej rodziny, nie można przypisywać Read the rest of this entry »

ZMIANY WTÓRNE W OBRĘBIE MIĘŚNIAKÓW MACICY

Wskutek zmian stosunku między rozmiarami mięśniaka a jego ukrwieniem guz ulega często rozlicznym procesom wstecznym. Niektóre z tych procesów mają charakter zmian wyraźnie zwyrodnieniowych, inne powstają wskutek zaburzeń krążenia, zakażenia, inne wreszcie w następstwie przekształcenia się mięśniaka w nowotwór złośliwy.

Read the rest of this entry »

TRZEBIENIE

Wobec możliwości istnienia przeciwwskazań do leczenia hormonalnego jednym ze sposobów leczenia przeciwandrogenowego jest trzebienie całkowite lub podtorebkowe. Obustronne usunięcie jąder zmniejsza stężenie testosteronu u ok. 2/s chorych do stężenia spotykanego u kobiet i stężenie to utrzymuje się przez wiele miesięcy, średnio ok. 2 lat. Jednakże u V3 chorych stężenie testosteronu nie zmniejsza się tak bardzo. U większości chorych po kastracji stężenie testosteronu zaczyna powoli się zwiększać. Średnio po 2 latach u wszystkich chorych stwierdza się wyraźne zwiększenie stężenia androgenów [19],

Read the rest of this entry »

RYS HISTORYCZNY – KONTYNUACJA

Starożytni filozofowie rozpatrywali problematykę seksualną głównie od strony etycznej, jednak niektórzy z nich zajmowali się również jej podłożem fizjologicznym. Platon (V/IV w. p.n.e.) nie odróżniał miłości erotycznej od cielesnej. Nauka jego uwzględnia dokładną definicję seksualności, zarówno od strony fizycznej, jak i psychicznej, i to w wymiarze, w którym chodzi nie tylko o genitalną seksualność lub płodzenie dzieci. Uważał, że miłość fizyczna, miłość erotyczna i zamiłowanie w pięknie cielesnym jest krokiem niezbędnym do osiągnięcia wyższego stopnia miłości duchowej i duchowego zespolenia. Ograniczenie miłości platonicznej tylko do duchowej, bez fizycznych elementów seksualnych, jest interpretacją pochodzącą ze średniowiecza.

Read the rest of this entry »

Owłosienei płciowe

Z przedwczesnym izolowanym rozwojem owłosienia płciowego — „piemaLure pubaiche” — którego przyczyną jest najprawdopodobniej wzmożona wrażliwość mieszków włosowych na androgeny. Zjawisku temu nie towarzyszy wykształcenie żadnych innych cech płciowych. Należy w tych przypadkach oznaczyć zawsze poziom 17-ketosterydów w moczu, ponieważ zespół powyższy może być wczesnym objawem przerostu (guza) nadnercza.

Read the rest of this entry »

Leczenie niepłodności kobiecej

Leczenie niepłodności kobiecej pozostaje w ścisłym związku z wykryciem jej patogenezy. Wprawdzie badanie ginekologiczne umożliwia w większej części przypadków określenie podstaw, które tłumaczą brak potomstwa, właściwa trudność polega jednak na stwierdzeniu, czy stanowią one istotną przyczynę niepłodności, czy też uważać je trzeba za zjawisko drugorzędnego znaczenia. W praktyce jedynie celowe jest ustalenie najpierw (ponieważ wywiady nie zawsze usuwają istniejące wątpliwości), czy przyczyna braku potomstwa nie leży po stronie mężczyzny wskutek zaburzeń spółkowania, braku zdolnych cło zapłodnienia plemników w nasieniu itp. Po wyłączeniu tej ewentualności zdani jesteśmy już wyłącznie na wywiady i wyniki przedmiotowego badania ginekologicznego. Wszelkie organiczne przyczyny niepłodności kobiecej wymagają ich usunięcia przez odpowiednie' leczenie, przy uwzględnieniu wszystkich towarzyszących im objawów.\

Read the rest of this entry »

Leczenie cukrzycy u dzieci

Leczenie cukrzycy u dzieci polega na stosowaniu insuliny i zaleceniu odpowiedniej diety. Konieczność stosowania insuliny nie budzi większych wątpliwości, lecz sprawa odżywiania chorego jest nadal przedmiotem zażartych sporów. Dziecko chore na cukrzycę powinno prowadzić tryb życia maksymalnie zbliżony do dzieci zdrowych, winno uprawiać umiarkowanie gimnastykę i sporty.

Read the rest of this entry »

Istota przestępstwa pedofilii

Na czym polega zło społeczne zawarte w pedofilii? Na to pytanie udzielane są różne odpowiedzi. Najczęściej spotyka się pogląd, że pedofilia poważnie zagraża fizycznemu i duchowemu rozwojowi dziecka, jest szkodliwa dla jego zdrowia fizycznego, powodując powstawanie urazów, może prowadzić do deprawacji dziecka, do jego wykolejenia społecznego (Koska, 1967). W konkretnych wypadkach takie skutki pojawiają się w życiu dziecka. Nie jest to jednak powszechne. Przytoczyliśmy już przykład normalnego współżycia seksualnego chłopca 16- czy 17- -letniego z młodszą o 2 – 3 lata dziewczyną, co może być po prostu przejawem wcześnie rozbudzonej prawdziwej miłości młodzieńczej. Ale , abstrahując nawet od takich sytuacji, wśród badaczy panuje sceptycyzm co do ogólnego twierdzenia o deprawującej roli pedofilii. Przeważa przestroga przed generalizacją zjawiska. Pedofilia może być przejawem choroby, infantylności, uwiądu starczego, perwersji (czy pseudoperwersji). Schorsch (1971), który przeprowadził gruntowne badania nad pedofilią, uzyskał wyniki wskazujące, że jest to zjawisko silnie zróżnicowane. Spotykamy je nawet u ludzi o wysokiej inteligencji. Granica między objawami miłości do dziecka a erotyką jest płynna. Nie chodzi, zdaniem tego autora i wielu innych, o ochronę czystości erotycznej dziecka (która jest sama w sobie mocno problematyczna), ale o ochronę czystości obyczajów ze strony osób starszych względem dzieci, szczególnie ze strony osób zatrudnionych w pewnych zawadach (np. nauczyciel, wychowawca). Materiały rewelacyjnych w swoim czasie raportów Kinseya i współpracowników (por. König, Sexualität und…) ujawniły, że 24/o spośród liczby ankietowanych kobiet przyznawało się do praktyk seksualnych w dzieciństwie z osobnikami powyżej 15 roku życia. Spotykany jest także pogląd, że chodzi o ochronę dzieci przed zbyt wczesnymi doświadczeniami seksualnymi. Znany kryminolog Wolfgang sądzi, że tak jak przy innych przestępstwach seksualnych przedmiotem zamachu jest tu wolność jednostki, ponieważ dziecko nie jest zdolne do stawiania oporu sprawcy pedofilii, co, oczywiście, nie zawsze ma miejsce (znamy fakty, gdy zupełnie już dojrzałe 14-Iatki ofiarują swe ciało starszym kolegom).

Read the rest of this entry »

GRUŹLICA JAJOWODÓW

Wskutek szczególnej budowy trąbek, umożliwiającej zaleganie w obrębie ich światła materiału zakaźnego, gruźlica jajowodów stanowi około 90% wszystkich przypadków gruźliczych schorzeń narządów rodnych. Dane statystyczne dowodzą również, że prawie 10% wszystkich jajowodów usuwanych drogą operacyjną z powodu najrozmaitszych spraw chorobowych wykazuje zmiany gruźlicze.

Read the rest of this entry »

Doustne podawanie płynów

Pamiętając, że śpiączka cukrzycowa u dzieci jest najczęściej wywołana zakażeniem, należy w każdym wypadku wykrycia lub choćby podejrzenia infekcji zastosować antybiotyki.

Read the rest of this entry »

BUDOWA CHEMICZNA

W 1959 r. Squire i Li [61] oraz Ward i wsp. [63] wyizolowali lutropinę z przysadek owczych. Wkrótce potem wyizolowano lutropinę i folitropi- nę z przysadek ludzkich. W 1964 r. Li i Starman [32] stwierdzili, że lutro- pina ulega sedymentacji jako cząsteczka o masie 29 723 u (30 000 dalto- nów) przy pH obojętnym lub jako cząsteczka o masie 14 882 u (15 000 daltonów) przy pH kwaśnym. To zasugerowało, że cząsteczka ta jest dimerem, ale wkrótce Ward [62] oraz Papkoff i Samy [44] wykazali niezwykłość jej budowy chemicznej: jest to monomer składający się z dwóch podjednostek połączonych wiązaniem niekowalencyjnym.

Read the rest of this entry »