Sierpień 2022
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Najnowsze Komentarze
  • anor on Zatrucie glikozydami naparstnicyMasakra :) Ja miałam takie zatrucie i bardzo, ale to bardzo cierpiałam. Czułam się fatalnie w czasie tego zatrucia. Jednak obecnie wszystko ze mną w porządku :)
  • Daria on Choroby samoistne i objawoweJa niestety nie mogę mieć dzieci :( Jest mi z tego powodu bardzo smutno. Mam nadzieję, że załapię się na jakiś rewolucyjny przełom w medycynie. Kobieta bez dzieci moim zdaniem

Bezpieczna medycyna estetyczna

Po zabiegi medycyny estetycznej sięga coraz większa liczba kobiet, co jest między innymi spowodowane rosnącym bezpieczeństwem realizowania takich zabiegów medycznych. Jednocześnie medycyna estetyczna wrocław jako dziedzina medyczna bardzo intensywnie Read the rest of this entry »

Integracja elementów biopsychospolecznych część 2

Biologicznie, psychicznie i społecznie determinowane właściwości osobowości – także i w zakresie seksualności – tworzą zintegrowaną całość. Człowiek jest systemem biologicznym na wysokim szczeblu organizacji – równocześnie jest istotą społeczną. W ten właśnie sposób przejawia się dialektyka jednostki i otoczenia oraz wzajemne uwarunkowanie filogenezy systemu biologicznego i ontogenezy społecznej człowieka. Analiza stosunku czynników biologicznych do psychospołecznych w zakresie przeżyć i zachowań seksualnych możliwa jest tylko po uznaniu jedności jednostki i otoczenia (Szewczyk, 1978). Człowiek musi być rozpatrywany jako jedność cielesna i psychiczna. Otoczenie człowieka rozpatrywane musi być jako jedność środowiska biologicznego (zespół wszystkich czynników otoczenia, ożywionych i nieożywionych, które oddziaływają na żywe organizmy oraz same ulegają zmianom pod wpływem aktywności tych organizmów) i środowiska społeczno-kulturowego. Za środowisko społeczne należy uważać zespół czynników społecznych (ludzie, przedmioty, stosunki społeczne, instytucje i inne) aktualnie oddziaływających na człowieka a powstałych w wyniku współżycia międzyludzkiego i historycznego rozwoju społeczeństwa. Za środowisko kulturowe należy uważać zespół wartości, norm, wzorów zachowań, poglądów i wyobrażeń przyjętych w danej zbiorowości ludzkiej, jej systemy wychowawcze i tradycję {Wujek, 1977). Przy analizie sytuacji społecznej i jej znaczenia dla seksualności nie można pomijać jej poprzednich stadiów historycznych i warunków rozwojowych, a także środowiska biologicznego człowieka. Podobnie przy analizie aktualnych psychologicznych lub biologicznych aspektów seksualności nie można pomijać jej poprzednich stadiów ontogenetycznych i warunków w jakich rozwijał się organizm człowieka (Szewczyk, 1978).

Read the rest of this entry »

Objawy towarzyszące uwięźnięciu macicy ciężarnej

Bardzo ważne natomiast jest ustosunkowanie się lekarza do zagadnienia ciąż w tyłozgiętej macicy, która nie była odprowadzona i leczona przez założeni krążka. Nie ulega wątpliwości, że tylozgięta, ciężarna macica pozostaje zrazu w ty nieprawidłowym położeniu. W miarę rozwoju ciąży położenie jej może być rozmaite W dużym odsetku przypadków dochodzi do samoistnego podniesienia się tyło żgiętego trzonu.

Pewną rolę odgrywają tutaj więzadła obie, które pociągają powiększony narząd ku przodowi. Jeśli jednak trzon ńie zdoła się wyprostować, łatwo dojść może albo do poronienia i, to zwykle między 2-4. miesiącem ciąży, albo też do uwięźnięcia macicy (incarceratio uteri retrofiecti gravidi). Objawy towarzyszące uwięźnięciu macicy ciężarnej są uzależnione w pewnej mierze od tego, czy mamy do czynienia z jej tyłozgięciem, czy też tylopochyleniem.

W przypadku tyłozgięcia niepokojące objawy występują zwykle wcześniej (z końcem 3 miesiąca ciąży). Read the rest of this entry »

Wiedza o zasadach współżycia społecznego część 2

Dziecko wysłuchujące tych bajek nie czyni oczywiście tego rodzaju analiz, przyjmuje ich treść bezkrytycznie, ale równocześnie zapoznaje się ze schematami konsekwencji, jakie wynikają z zachowania bohaterów kształtuje tym samym swoje pojęcia moralne i postawy społeczne. Rodzice i opiekunowie dają mu do zrozumienia, że pomiędzy światem baśni a światem realnym istnieje wyraźny związek i w swoich pouczeniach odwołują się do znanych dziecku treści. Sprawa ta zasługuje na uwagę również z tego względu, że w zdobywaniu wiedzy o świecie i stosunkach społecznych dziecko bardzo często korzysta z umownych symboli (np. wilk jako symbol zła, król i królowa jako symbole ojca i matki itp.). Zabawa dziecięca jest treningiem wielu różnorodnych sytuacji społecznych, w tym także treningiem przygotowującym do roli partnera seksualnego. Dzieci w wieku przedszkolnym na ogół przestrzegają zasady uwzględniania płci przy podziale ról w zabawie. Daje im to okazję do ćwiczenia roli matki, ojca, żony, męża, a także różnorodnych interakcji zachodzących w dorosłym społeczeństwie. Zabawy „w matkę i ojca”, „w lekarza” przybierają niekiedy charakter, który dorosłemu obserwatorowi może się wydać zdecydowanie seksualny. Rozbieranie się, dotykanie, oglądanie narządów itp. powodują na ogół w naszym kręgu kulturowym ostry sprzeciw ze strony dorosłych, połączony niekiedy ze stosowaniem rozmaitych represji. Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, że zabawy dziecięce, które zinterpretowali jako działanie seksualne, mogą w istocie rzeczy mieć charakter pseudoseksualny. Istniejąca u każdego zdrowego dziecka silnie rozwinięta potrzeba poznawcza w naturalny sposób prowadzi do poznawania wszystkich części ciała i wszystkich sytuacji społecznych. Zorientowanie się w fakcie, że płeć przeciwna jest nieco inaczej „skonstruowana”, budzi ciekawość i chęć dokładniejszego zapoznania się z tym zagadnieniem. Obserwowanie zachowania ludzi dorosłych, a także chęć uzyskania odpowiedzi na pytanie, skąd się biorą dzieci, stanowią dodatkową zachętę do podejmowania działań wyjaśniających wszelkie wątpliwości dotyczące tych spraw. Uczenie dziecka wstydliwości i stwarzanie atmosfery tajemniczości wokół spraw płci, w połączeniu z nadawaniem tym sprawom rangi tabu, nie stanowią na ogół zapory dla potrzeby poznawczej dziecka, które co najwyżej ma w trakcie swoich pseudoseksualnych zabaw lepiej lub gorzej uświadomione poczucie winy związane z przekraczaniem określonych zakazów. Natomiast brutalne interwencje dorosłych w tego rodzaju zabawy były już przyczyną niejednego urazu psychicznego, ujawniającego się niekiedy po kilku latach przy podejmowaniu rzeczywistych kontaktów erotycznych. Wymowne w tym względzie są także wszystkie sprawy sądowe o czyny lubieżne dokonywane przez dorastających chłopców, których istotnym motywem jest niekiedy wyłącznie chęć zobaczenia lub dotknięcia żeńskich narządów płciowych.

Read the rest of this entry »

Przestępstwo seksualne jako przejaw deuńacji lub perwersji

W literaturze kryminologicznej poświęconej przestępczości seksualnej nierzadko spotykamy pojęcie dewiacji (odchylenie od normy) i perwersji. Termin „dewiacja” (lub „zachowanie dewiacyjne”) jest obiegowy w socjologii, etyce, w nauce prawa. Istota zachowania dewiacyjnego wiąże się w tych dziedzinach ze zjawiskiem tzw. anomii, co oznacza sytuację, gdy normy obowiązujące w danej grupie społecznej utraciły swój autoretyt, swoją moc wiążącą (Podgórecki, 1967). Znana jest teoria anomii E. Durk- heima, który za przestępstwo uważa zachowanie jednostki spotykające się z energiczną, intensywną dezaprobatą w świadomości kolektywnej, tj. w świadomości większości grupy społecznej (Durkheim, 1902, 1968).

Read the rest of this entry »

OKRES POKWITANIA CZĘŚĆ 2

Podział ten z punktu widzenia ginekologa wydaje się jednak niepotrzebny, gdyż podkreśla zbyt subtelne różnice, które utrudniająw ogóle ocenę pokwi- tania. Odnoszenie wszystkicli zjawisk, jakie zachodzą w tym okresie przejściowym, do wystąpienia wyłącznie czynności jajników', nie tłumaczy jednak dostatecznie ich istoty, gdyż pewną rolę odgrywa tu również międzymózgowie, a także inne gruczoły dokrewne, których czynności po ujawnieniu się działania jajników zatracają znamię tymczasowości, a które-jak i jajniki- pozostają pod przemożnym wpływem kory mózgowej. Kora mózgowa stanowi jakby nadrzędną instancję, która za pomocą odruchów bezwarunkowych i warunkowych rządzi układem hormonalnym.

Objawy okresu pokwitania należy podzielić na dwie grupy. Read the rest of this entry »

STYMULACJA RECEPTORÓW DOTYKOWYCH

Stymulacja receptorów dotykowych znajdujących się w obrębie narządów płciowych zdaje się nie być bezwzględnie konieczna dla wywołania odczuć seksualnych u mężczyzny. Usunięcie prącia nie powoduje zaniku popędu seksualnego ani zdolności do orgazmu doprowadza jedynie do częściowego zaburzenia ejakulacji. Na temat wrażliwości narządów płciowych wewnętrznych kobiety, a zwłaszcza pochwy i szyjki macicy, panują rozbieżne zdania. Coraz więcej jest jednak zwolenników poglądu, że powierzchnia szyjki macicy nie zawiera receptorów dotykowych mogących transformować bodźce dotykowe na seksualne posiada natomiast receptory bólowe. Tak więc silne bodźce mechaniczne stosowane na powierzchnię szyjki macicy wywołują odczucie bólu, lecz nie doprowadzają do podniecenia seksualnego (chyba, że u kobiety ból skojarzony jest z podnieceniem seksualnym, jak ma to miejsce u masochistów). Mechaniczne pobudzanie pochwy i szyjki macicy u kotów i królików wiedzie do jajeczkowania, a u szczurów i myszy do ciąży rzekomej. Bickenbach, Dóring i Hossfeld (1960) poprzez pobudzanie szyjki macicy spowodowali eksperymentalnie wczesne jajeczkowanie u kobiet.

Read the rest of this entry »

Seks a rozładowanie napięcia

Obok ingerencji organizacyjno-strukturalizującej czynnika społecznego wobec wartości seksu należałoby podać historycznie znaczący przykład działań kontrolnych. W instytucji małżeństwa, jakkolwiek podporządkowanej rodzinie czy rodowi, niebezpieczeństwem mogłoby być: labilność potrzeb seksualnych, ich zmienność pod wpływem doświadczeń i dopływu informacji, choćby między małżeństwami. Temu zapobiega tabu seksualne, fakt, że się o zachowaniach seksualnych nie mówi, a nawet więcej – nie werbalizuje się ich na własny użytek. Taka społeczna forma kontroli nad zachowaniami „niespołecznymi” została przejęta z powściągów symboliczno-magicznych do ideologicznych (np. utwierdzona w religii przez poczucie wstydu). Regulacja zewnętrzna ze strony grupy społecznej została wzmocniona mechanizmami wewnętrznymi- powinnościami (sumienie).

Read the rest of this entry »

Trzon macicy

Trzon macicy nie znajduje się w położeniu prawidłowym poza spojeniem łono-1 wym, lecz stwierdza się go przez tylne sklepienie pochwy w łączności z szyjką. Część] pochwowa wysunięta jest ku przodowi i ku górze. Jeśli szyjka macicy i trzon tworzą kąt zwrócony ku tyłowi, mamy do czynienia z tyłozgięciem. Jeśli trzon i szyjka ustawione są na linii prostej, stwierdzamy tyłopochylenie.

Read the rest of this entry »

Zwiększona pobudliwość naczynio-ruchowa

Prócz zaburzeń miesiączkowania stwierdza się w tym okresie szereg innych objawów w narządach płciowych kobiety. Zwiększona pobudliwość naczynio- ruchowa oraz układu nerwowego wegetatywnego wzmagają wydzielanie gruczołów szyjki macicy, macicy i sromu, czego przejawem są upławy. Jest to zjawisko przejściowe, gdyż zmiany wsteczne rozwijające się w utkaniu macicy i pochwy doprowadzają niebawem do upośledzenia czynności wydziełniczej gruczołów, co powoduje zanik elastyczności ścian pochwy, macicy oraz skóry sromu, stopniową zatratę ich jędrności, wysuszenie warg sromowych oraz zmiany zanikowe. Powodują one zaciąganie się tkanki łącznej i zmiany w przemianie materii w ścianach pochwy, zmniejszenie się wytwarzania glikogenu, a więc i kwasu mlecznego oraz zmiany flory bakteryjnej dolnego odcinka kanału rodnego.

Read the rest of this entry »

Endokrynna sekrecja jąder

LH jest jedynym hormonem zdolnym w eksperymencie in vitro do stymulowania sterydogenezy, nawet bez udziału innych hormonów. W organizmie jego działanie jest jednak połączone z działaniem innych przysadkowych hormonów, zwłaszcza FSH i prolaktyny. W tym więc sensie sytuacja panująca w jądrze przypomina sytuację panującą w jajniku (Bartke i wsp., 1978). Działanie FSH uwrażliwia komórki śródmiąższowe na działanie LH. Dzieje się to wyraźnie dzięki indukcji receptorów dla LH pod uprzednim wpływem FSH (Odell i wsp., 1973). Komórki śródmiąższowe posiadają aparat odbiorczy dla FSH pochodzący z okresu przed dojrzewaniem. Jest on znacznie mniej rozbudowany niż aparat dla LH. Liczba komórek śródmiąższowych z chwilą dojrzewania jąder zwiększa się. Dlatego amplifikacyjne działanie FSH w dojrzewających jądrach jest wyraźniejsze niż w jądrach osobników dorosłych. Stwier- dzono, że u człowieka sekrecyjna odpowiedź testosteronu na HCG korelowała z endogennym poziomem FSH, a nie korelowała z poziomem LH (Sizonenko i wsp., 1973, 1977), U mężczyzn, u których rozwijały się nowotwory produkujące HCG (wykazujących niski poziom FSH) poziom testosteronu podnosił się po podaniu FSH (Vigersky i wsp., 1977). FSH działa prawdopodobnie także na aktywność dehydrogenazy 17|3-hydro- ksysterydów (Payne i wsp., 1977). Może to wpływać na stosunek między ilością testosteronu i mniej androgennie aktywnego androstendionu, sterydu względnie obficie produkowanego przez niedojrzałe jądro. W procesie tym uczestniczą również komórki Sertolego, które w przeciwieństwie do komórek Leydiga mają dużo receptorów dla FSH. Fritz (1977) przypuszcza, że działanie FSH na tworzenie androgenów jest wynikiem stymulacji komórek Sertolego.

Read the rest of this entry »

Wyznaczniki zachowań seksualnych:

– 1. Podmioty działające – przejawiające się w działaniach i kształtowane przez te działania. Substrat ludzki w sensie biologicznym.

Read the rest of this entry »