Lipiec 2022
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Najnowsze Komentarze
  • anor on Zatrucie glikozydami naparstnicyMasakra :) Ja miałam takie zatrucie i bardzo, ale to bardzo cierpiałam. Czułam się fatalnie w czasie tego zatrucia. Jednak obecnie wszystko ze mną w porządku :)
  • Daria on Choroby samoistne i objawoweJa niestety nie mogę mieć dzieci :( Jest mi z tego powodu bardzo smutno. Mam nadzieję, że załapię się na jakiś rewolucyjny przełom w medycynie. Kobieta bez dzieci moim zdaniem

Wyznaczniki zachowań seksualnych:

– 1. Podmioty działające – przejawiające się w działaniach i kształtowane przez te działania. Substrat ludzki w sensie biologicznym.

– 2. Elementy skłaniające do działań i ukierunkowujące działalność. Przy szerokim rozumieniu motywacji, tzn. jako czynnika regulującego, poprzedzającego działanie, można mówić o źródle motywacji w potrzebach człowieka, normach społecznych i zadaniach (Tomaszewski, 1967), które są pochodną potrzeb i norm, ale wyodrębniają się i w życiu osobniczym, i w znaczeniu kolektywnym. W kategoriach potrzeb traktuje

Andrejew (1973) mówi o: a) zewnętrznym zachowaniu się człowieka, b) zależnym od jego woli, c) ukierunkowanym na cel – natomiast myśl, zamiar nie są karane, nie wchodzą w skład „czynu”. zachowanie człowieka K. Obuchowski (1972), natomiast koncepcję zadań T. Tomaszewskiego rozwija J. Reykowski (1975). Stąd też socjologa będą interesowały:

– a) Potrzeby seksualne człowieka nie od strony fizjologii, ale od strony ich socjalizacji (oczekiwania stawiane przez grupę, projekcje i programy jednostki, społeczne i aspołeczne zaspokajanie potrzeby).

– b) Treść norm (moralnych, technicznych, zdrowia) pochodzących z różnych źródeł (i w sensie nadawcy, i w sensie orientacji na różne wartości), rozumianych jako pojęcia i wyobrażenia stanu pożądanego (czy to aktualnego, czy to przyszłego), przejawiających się w stosunku do cech podmiotów (modele partnerów, ich funkcje) w takich formach świadomości, jak pojęcia: miłość, intymność, czułość, wolność, wierność. Obok tego także w samych działaniach (obrzęd, rytuał), w których elementy wartościujące normatywne nie zawsze są czytelne dla podmiotu działającego bądź nie są czytelne wprost (każdorazowo, blisko, aktualnie), ale zasady działania można czy należy się doszukiwać.

– c) Programy, projekcje, zadania, jeżeli został sformułowany cel i choćby najprostszy program bądź to samodzielnie, bądź też z zewnątrz. Przesłanką dla powstania zadań są potrzeby i normy, ale mogą być także marzenia, projekcje, wspomnienia minionych sytuacji (miłość macierzyńska jako motyw inicjacji seksualnej, dom rodzinny jako podstawa programu naśladownictwa czy przeciwstawiania w domu stwarzanym z partnerem).

– 3. Nawyki działania i postawy, mniej czy bardziej trwałe nastawienia, wykształcone przygotowanie do reakcji czy stany gotowości, którym elementy wartościujące nadają kierunek i które organizują ekspresję (w działania czy w powściągi).

– 4, Ramy przestrzenne działań, zewnętrzne warunki obiektywne, rzeczy i inne elementy scenerii.

Wszystkie te wyznaczniki tworzą sytuację i każdy z nich zawiera inne ograniczenia, bariery stawiane rozwojowi zachowań seksualnych. W pierwszym wyznaczniku ograniczeniem jest dojrzałość fizjologiczna i potencja, zdrowie fizyczne i psychiczne. W drugim wyobraźnia indywidualna i społeczna, projekcja, które determinują konkretyzację możliwości bycia i działania (w roli), wybory, decyzje, a także zakreślają granice antycypacji przyszłych zdarzeń w życiu podmiotu (nie mówiąc o rozbieżności między realizacją a projekcją, spełniającą nie te oczekiwania, które były uprzednio najważniejsze). Normy kreślą granice dowolności działań. Postawy ograniczają, przez powtarzalną strukturalizację, utrwalanie schematu działań. Działania kanalizują wszelkie formy ekspresji, a więc i seksualnej.

Leave a Reply